KEBAIKAN YANG UTAMA


150758414151507226

Imam Ali Zainal Abidin as berkata, “Di hari kiamat nanti, Allah akan kumpulkan orang-orang terdahulu dan kemudian dalam satu lokasi. Kemudian seseorang terdengar menyeru, ‘Dimanakah para pemilik keutamaan?’

Maka berdirilah sekelompok orang dan para malaikat pun menemui mereka sembari bertanya, ‘Apa keutamaan kalian?’

Mereka pun menjawab, ‘Kami selalu menyambungkan silaturrahmi kepada orang yang memutuskannya, memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi kami, dan memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kami,’

Maka dikatakanlah kepada mereka, ‘Kalian benar, masuklah ke dalam surga’.” (al-Kulaini, Al-Kafi juz 2, hal. 107)

%d blogger menyukai ini: